Master Choa Kok Sui

Master Choa Kok Sui – een Chinees-Filipijnse wetenschapper en chemische ingenieur – is de oprichter en grondlegger van het moderne Pranic Healing- en Arhatic Yoga systeem.

Vanuit zijn wetenschappelijke achtergrond heeft Master Choa Kok Sui meer dan 20 jaar besteed aan onderzoek, experimenten en helderziende waarnemingen met zijn leraren en metgezellen, om het Pranic Healing systeem te ontwikkelen en te verfijnen. Ook heeft hij verschillende healing vormen, meditatie, yoga, qi gong, tai chi, reiki en sjamanisme bestudeerd om de essentie van energie behandeling te synthetiseren. Hierdoor is de vaardigheid om te healen voor iedereen toegankelijk geworden.

Master Choa heeft niet alleen de uitgebreide technieken bedacht, die ontworpen zijn voor het reinigen en opladen van het fysieke lichaam, waardoor het hersteltempo van het lichaam zich versnelt. Hij heeft ook nieuwe, nog nooit gebruikte termen ontworpen, om de concepten die hij bedacht grondig te verhelderen. Hij formuleerde een makkelijk te leren, gebruiksvriendelijk systeem, zo simpel dat zelfs nieuwe studenten snel kunnen leren simpele klachten te healen, wat hun in staat stelt om onmiddellijke positieve resultaten te bereiken. Deze resultaten dragen bij aan een goede gezondheid en welzijn. Pranic Healing wordt nu succesvol gebruikt in verschillende ziekenhuizen, scholen en universiteiten in Amerika, India en in de Filippijnen.

Via Master Choa’s onderricht, zijn de studenten in staat om meer balans in hun leven te creëren en meer succes en harmonie te behouden, terwijl hij ze begeleidt door de omvangrijke toepassingsmogelijkheden van Prana oftewel vitale levensenergie in bijna alle aspecten van het leven.

Voor de zoekenden op het spirituele pad, heeft Master Choa een systeem van oefeningen ontwikkelt die leidt tot diepere Ziel (of Zelf-) realisatie. Arhatic Yoga is niet sektarisch en kan een begripsverruiming zijn voor iedereen die bereidt is het bestaan van een Hoger Wezen of God te accepteren. De synthese van verschillende yoga toepassingen (van vele verschillende tradities) introduceert aan de spirituele leerling methodes die bedacht zijn om veilig de spirituele groei te versnellen. Deze krachtige technieken gebruiken eeuwenoude technologie in originele en creatieve combinaties om de chakra’s te activeren en balanceren en de kundalini energie of het “heilige vuur” te laten ontwaken.

Master Choa Kok Sui heeft het “Institute  for Inner Studies” opgezet in de Fillippijnen en de “World Pranic Healing Foundation. Inc.” in India. Hij heeft gedurende 20 jaar praktisch non-stop gereisd tussen 60 landen en 6 continenten om persoonlijk studenten te onderwijzen.

Voor zijn heen gaan op 19 maart 2007, heeft Master Choa 25 boeken gepubliceerd over healing en spiritualiteit. Deze zijn in meer dan 30 talen vertaald.

En hij heeft meer dan 100 Pranic Healing centra gevestigd zien worden in meer dan 90 landen.

Het filantropische deel van de organisatie, de MCKS Charitable Foundation, heeft voedselprogramma’s lopen in verschillende landen, financiert medische ondersteuning aan arme patiënten en draagt bij tijdens rampenhulp over de hele wereld.

"Miracles are fantastic events which utilize hidden laws of nature that most people are not aware of. Miracles do not break the laws of nature, they are actually based on them."

- Master Choa Kok Sui